Disclaimer

DisclaimerINHOUD
De door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

AANSPRAKELIJKHEID 
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen.

VERANTWOORDELIJKHEID 
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.