Kroniek

BEKNOPTE KRONIEK VAN HET GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. GREGORIUS VIJLEN

Het huidige Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius Vijlen werd in 1880 als mannenkoor opgericht op initiatief van Gilles Jongen die enkele dorpsgenoten van het nut van een kerkkoor wist te overtuigen. Hij stelde zijn huis als repetitielokaal ter beschikking en fungeerde in de beginfase als dirigent, voorzitter en secretaris.
Rond het jaar 1912 maakte het koor een moeilijke periode door omdat er naast het kerkkoor een wereldlijk koor werd opgericht. In 1918 worden beide koren samengevoegd hetgeen resulteerde in een grote bloeiperiode.

Ondanks de moeite die men deed en de belangloze inzet van velen, bleef het koor kampen met een grote moeilijkheid; t.w. het dalen van het aantal leden.

Op 19 januari 1963 resulteerde dit in een drastische verandering. Op die datum werd namelijk het besluit genomen om het kerkelijk zangkoor St. Gregorius om te zetten in het R.K. Gemengd Zangkoor St. Gregorius en kwamen de dames de gelederen versterken.

Men begon zeer snel met de opbouw van een geheel nieuw repertoire.

Op 27 september 1964 ging het koor in het Brabantse Aarle-Rixtel op concours en kwam uit in de tweede afdeling. Het resultaat was een mooie eerste prijs met 338 punten, welk succes op uitbundige wijze door het koor werd gevierd en heel zeker tot een goede geest in de vereniging heeft bijgedragen.

Het koor heeft de laatste jaren een forse ontwikkeling doorgemaakt. Vele concerten, zoals kerstconcerten, passieconcerten en wereldlijke concerten binnen en buiten het dorp werden en worden gegeven.

De muzikale leiding van het koor is in handen van Jos Beckers en de vaste begeleidster is Angeline Scheijen. Binnen het repertoire wordt naar de juiste balans tussen respect voor traditie en vernieuwing gezocht. Thema’s zoals onder meer Allerzielen, en Carnaval krijgen de aandacht.

Momenteel beschikt het koor over een breed muziekrepertoire, welke het mogelijk maakt dat er passend op diverse gelegenheden, en wensen voor een breed publiek en van alle generaties, ingespeeld kan worden. Het aantal leden van het koor bedraagt momenteel 25. De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in het verenigingslokaal café “Bergzicht te Vijlen”. Uiteraard speelt het kerkelijke aspect bij het koor nog steeds een grote rol, hetgeen niet wegneemt dat er regelmatig wordt gewerkt aan een wereldlijk repertoire en invulling wordt gegeven aan hedendaagse trends in de muziek.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.